Điều trị bệnh suy tim giai đoạn 3

Điều trị bằng các thiết bị là một trong những phương pháp được thực hiện khi tiền sử hoặc hiện tại người bệnh có triệu chứng cơ năng của suy tim (Giai đoạn C), bao gồm:

  • Tái đồng bộ cơ tim (CRT);
  • Tạo nhịp 2 buồng thất
  • Thiết bị hỗ trợ thất;
  • Cấy máy tạo nhịp phá rung (ICD).